OudercommissieKinderdagverblijf De Paddestoel beschikt over een oudercommissie. De oudercommissie is een adviesorgaan en vertegenwoordigt de ouders van het kinderdagverblijf. Op dit moment bestaat de oudercommissie uit de volgende leden:
 • Voorzitter            Stacey Tuankotta   (moeder van Levi en Yoas)
 • Lid                       Carin Zwerver         (moeder van Marit)   
  Wat doet de oudercommissie
  Een oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en de ouders van het kinderdagverblijf en vertegenwoordigt de ouders. Ook heeft de oudercommissie als doel om te adviseren ten aanzien van kwaliteit.   De oudercommissie heeft de bevoegdheid om over onderstaande onderwerpen zijn mening te geven en eventueel de houder te adviseren.

  a        De uitvoering van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot:
            a. aantal kinderen per leidster
            b. groepsgrootte
            c. opleidingseisen beroepskrachten
            d. inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
  b        Pedagogisch beleidsplan;
  c        Voedingsaangelegenheden;
  d        Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
  e        Openingstijden;
  f        Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden  van de klachtencommissie;   
  g        Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

  Verder mag de oudercommissie ongevraagd advies geven. En mag uiteraard de leiding van het kinderdagverblijf ook over andere onderwerpen de oudercommissie om raad vragen.

  Denk ook mee!                                                                                                                                                        
  We horen graag meningen van ouders over het reilen en zeilen bij Kinderdagverblijf De Paddestoel. Wat gaat goed, wat kan beter? Nieuwe ideeën? Laat je horen, dan kunnen wij ons werk als oudercommissie goed doen.  
  Neem gerust contact met ons op: s_tuankotta@hotmail.com of spreek ons aan bij De Paddestoel!