Pedagogisch BeleidsplanHet pedagogisch beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten De Paddestoel kiest en welke werkwijze er wordt gehanteerd bij de omgang met en opvoeding van kinderen. Het pedagogisch beleidsplan is de basis van het dagelijks handelen bij De Paddestoel. Het biedt leid(st)ers steun bij hun dagelijkse werk en geeft ouders inzicht in de wijze van werken bij Kinderdagverblijf De Paddestoel.

De volledige versie van het pedagogisch beleidsplan is te downloaden onder documenten.