WeetjesSchriftelijke toestemming
Het kan zijn dat wij u om schriftelijke toestemming vragen. Het kan hierbij onder andere gaan over het toedienen van medicijnen, buikslapen voor kinderen onder de 12 maanden en het gebruik van fotomateriaal.

Roken
Het is verboden te roken in het gehele kinderdagverblijf. Ook de buitenspeelruimte houden wij geheel rookvrij.

Aansprakelijkheid
Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor het kinderdagverblijf.

Verzekering
De ouders dienen zorg te dragen voor een WA-verzekering. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van eigendommen.